Modlitba pre učiteľov

Pane, veľmi ďakujem za všetky požehnania, ktoré ste mi poskytli v živote. Žiadam vás, aby ste tie isté požehnanie poskytli ľuďom, ktorých vidím každý deň v škole – moji učitelia. Pane, dovoľte, aby ma naučili dobre a nechajte ich študentov nikdy stratiť svoje srdce.

Pane, žiadam, aby ste sa stali súčasťou ich života, či veria alebo nie. Nech sú to príklady vášho svetla pre ostatných. Tiež, ak majú ťažkosti vo svojom vlastnom živote, žiadam, aby ste ich a ich rodiny zabezpečili.

Ďakujem, Pane, za to, že mi dovoľujem, aby som sa učil od mnohých ľudí. Ďakujem vám, že dovolili mojim učiteľom v mojom živote osloviť ma a pomôcť mi rásť v mnohých smeroch. Ďakujem vám za slobodu učiť sa a za to, že moji učitelia túžia byť tými, ktorí ma vzdelávajú. Žiadam vaše pokračujúce požehnanie. Vo svojom svätom mene, Amen.