Básnik hovorí deťom o Otčenáši

Tú modlitbu nám riekol Pán.

Možno je trochu veľká

pre detské srdce dokorán,

pre vaše útle tielka.

 

Možno je vôbec priveľká

na našu ľudskú mieru.

No vaše krehké krídielka

na cestu si ju berú.

 

A preletia s ňou pohoria,

diaľavy vôd a súši.

A vaše ústa hovoria,

čo hlávka sotva tuší.

 

Modlitba, ťažká pre deti.

 

Keď vôkol vás sa zotmí –

až potom sa vám rozsvieti

jej tiché svetlo do tmy.