Modlitba manželov
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba manželov

Modlitba č. 1 Všemohúci večný Bože, Ty si ustanovil manželstvo a nás si spojil v jeden nerozlučný celok, aby sme si spolu verne slúžili a…

Pozrieť článok
Modlitba snúbencov
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba snúbencov

Modlitba č. 1 Ty sám si Lásku povýšil na drevo kríža, kde si dokázal, ako veľmi je Láska potrebná k sebadarovaniu a k spáse. Ďakujem…

Pozrieť článok
Modlitba za rodinu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba za rodinu

Modlitba č. 1 Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi,ty si Otcom všetkých ľudí. Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás…

Pozrieť článok
Modlitba rodičov za deti
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba rodičov za deti

Modlitba č. 1 Trojjediný Bože, vo svojej láske a dobrote daroval si nám naše deti. Uvedomujeme si, že patria Tebe. Prosíme Ťa, aby si ich…

Pozrieť článok
Modlitba otcov
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba otcov

Modlitby otcov založil podľa vzoru Modlitieb matiek diakon Maurice Williams. Modlitby otcov sú stretnutia otcov, ktorí sa chcú spolu modliť a podporovať sa. Sú určené…

Pozrieť článok
Modlitba matiek
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba matiek

Modlitby matiek sa začali v Anglicku v novembri 1995. Dve mamy, Veronika a jej švagriná Sandra pocítili Pánovo volanie, aby sa začali novým spôsobom modliť…

Pozrieť článok
Modlitba za chorého človeka
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba za chorého človeka

Modlitba č. 1 Ó, Bože, ty si dal svätému Gerardovi moc uzdravovať všetky druhy chorôb; osláv svojho služobníka, ktorý bol taký milosrdný k ľudskej úbohosti,…

Pozrieť článok
Modlitba pred spaním
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba pred spaním

Modlitba č. 1 Dobrý Bože, ležím v posteli a vkladám sa do tvojich dobrotivých rúk. Daj, nech v nich nájdem útočisko plné dôvery. Spočívam v…

Pozrieť článok