Modlitba pri Božom hrobe
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba pri Božom hrobe

Ježišu Kriste, pokorne padám na kolená pred týmto svätým hrobom a úctivo sa Ti klaniam, Vykupiteľ mojej duše. Pevne verím, že si tu pod touto posvätnou…

Pozrieť článok
Modlitba o ukončenie nespravodlivostí
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba za ukončenie nespravodlivostí

Ó Pane, Ježiš Kristus, náš Boh, prosíme ťa, prijmi naše úprimné modlitby a odpusť nám naše viny. Spomeň si na našich nepriateľov, na tých čo nás…

Pozrieť článok
Modlitba za každodennú prácu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba za každodennú prácu

Ó Pane, v tvojich rukách je zdravie. Kľakám pred tebou pretože každý dobrý a dokonalý dar pochádza od teba. Prosím ťa: udeľ zručnosť mojim rukám,…

Pozrieť článok
Modlitba matky za materstvo
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba matky za materstvo

Modlitba č. 1 Ó, dobrý svätý Gerard, mocný orodovník pred Bohom, ty aj v našej dobe sa prihováraš o zázraky. Vzývam ťa a hľadám tvoju pomoc. Ty…

Pozrieť článok
Modlitba za ešte nenarodené dieťa
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba za ešte nenarodené dieťa

Ó, Matka Mária, Ty, čo poznáš všetko o radosti a šťastí a neistote, ktorú cíti každá matka vo vzťahu ku svojmu ešte nenarodenému dieťaťu. Žehnaj rodičov a žehnaj aj…

Pozrieť článok
Modlitba tehotnej ženy
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba tehotnej ženy

Modlitba č. 1 Pane Ježišu, modlím sa za túto sladkú nádej, ktorá sa rodí v mojom lone. Dal si mi obrovský dar maličkého života, žijúceho…

Pozrieť článok
Modlitba za starých rodičov
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby Základné modlitby

Modlitba za starých rodičov

Pane Ježišu, vrúcne Ťa prosíme – posilňuj našich starých rodičov, ktorí napriek svojej starobe, chorobe prijímajú do svojej starostlivosti svoje vnúčatá – posilňuj ich vieru,…

Pozrieť článok
Modlitba proti stresu a úzkosti
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba proti stresu a úzkosti

Modlitba č. 1 Ó Pane, vypočuj ma. Moja duša je unavená. Z každej strany sa na mňa valia strach, obavy a pochybnosti. Tvoje úžasné milosrdenstvo…

Pozrieť článok
Modlitba za všetkých ľudí
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba za všetkých ľudí

Modlitba č. 1 Všemohúci Bože, ty si sa podujal najdokonalejším spôsobom na dialóg s ľudstvom, a daroval si mu svojho milovaného Syna, Ježiša Krista. Prosíme ťa,…

Pozrieť článok
Modlitba za pokoj v rodine
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby Základné modlitby

Modlitba za pokoj v rodine

Pane, pôvodca všetkého pokoja a zdroj každej lásky, dobrotivo obráť svoj milosrdný pohľad na našu rozdelenú rodinu. Zmiluj sa nad nami, ty, ktorý túžiš po jednote…

Pozrieť článok