Večerná modlitba
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby Základné modlitby

Večerná modlitba

Drahý Bože, mal som úžasný deň. Ďakujem Ti za každé požehnanie. Ďakujem za svoju rodinu a všetkých mojich blízkych. Ďakujem Ti za svoj život a…

Pozrieť článok
Modlitba v čase pandémie
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Nezaradené

Modlitba v čase pandémie

Milosrdný Bože, ty si priateľ života. Stvoril si tento svet a zveril si nám ho, aby sme sa oň starali a užívali jeho dobrá. V túto hodinu…

Pozrieť článok
Modlitba pred pôrodom
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba pred pôrodom

Presvätá Panna, Matka nášho Pána Ježiša Krista, ty vieš, čo je pôrod a  čo je byť matkou dieťaťa, zmiluj sa nad svojou služobníčkou (povie meno) a pomôž jej…

Pozrieť článok
modlitba ľútosti
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba ľútosti

Odpusť mi moje hriechy, Pane, odpusť mi moje hriechy – hriechy mojej mladosti, hriechy mojich úst, hriechy môjho veku, hriechy mojej duše, hriechy môjho tela,…

Pozrieť článok
modlitba proti depresii
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby Základné modlitby

Modlitba proti depresii

„Drahý Pane, niekedy sa cítim tak depresívne, že sa nemôžem ani modliť.“ Oslobodte ma od tohto zajatia. Ďakujem ti, Pane, za tvoju oslobodzujúcu silu a…

Pozrieť článok
Modlitba manželov
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba manželov

Modlitba č. 1 Všemohúci večný Bože, Ty si ustanovil manželstvo a nás si spojil v jeden nerozlučný celok, aby sme si spolu verne slúžili a…

Pozrieť článok
Modlitba snúbencov
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba snúbencov

Modlitba č. 1 Ty sám si Lásku povýšil na drevo kríža, kde si dokázal, ako veľmi je Láska potrebná k sebadarovaniu a k spáse. Ďakujem…

Pozrieť článok
Modlitba za rodinu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba za rodinu

Modlitba č. 1 Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi,ty si Otcom všetkých ľudí. Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás…

Pozrieť článok
Modlitba rodičov za deti
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba rodičov za deti

Modlitba č. 1 Trojjediný Bože, vo svojej láske a dobrote daroval si nám naše deti. Uvedomujeme si, že patria Tebe. Prosíme Ťa, aby si ich…

Pozrieť článok
Modlitba otcov
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba otcov

Modlitby otcov založil podľa vzoru Modlitieb matiek diakon Maurice Williams. Modlitby otcov sú stretnutia otcov, ktorí sa chcú spolu modliť a podporovať sa. Sú určené…

Pozrieť článok